Jawatankuasa Kerja IKPM

Nama Pegawai Jawatan
Datuk Dr. Ruziati Mior Ahamad Ariffin Penasihat
Dr. Abdul Jalil Hassan Pengerusi
Dr. Azura Hamdan Timbalan Pengerusi
En. Sadli bin Osman Ahli
Dr. Rusni Ab. Ghani Ahli
Dr. Amran Hassan Ahli
En. Mohammad Fauzi Saad Ahli
Pn. Siti Mahani Muhadzir Ahli
Dr. Sarah Mahfuz Ahli
Dr. Christoper Abas Ahli
En. Surenthiran Pillai A/L Venayagam Setiausaha
En. Mohammad Fauzi Saad Urus Setia
En. Muhammad Faeez Zakaria Urus Setia/Unit Indeks Kesejahteraan Psikologi
Pn. Shamila Banu Hisamuddin Urus Setia/Unit Indeks Kesejahteraan Psikologi
Pn. Ami Haji Patola Urus Setia/Unit Indeks Kesejahteraan Psikologi

Jawatankuasa Perunding IKPM

Nama Pegawai Cawangan Agensi
Prof. Dr. Rahmattullah Khan bin Dr. Abdul Wahab Khan Asas Pendidikan (Psikologi Klinikal) UPSI
Prof. Dr. Shukran Abdul Rahman Human Development & Change, Social Psychology UIA
Prof. Madya Dr. Nor Baýah Abdul Kadir Health and Social Care (Psychology) UKM
Prof. Madya Mariana Mohamed Osman Sustainable Well-being UIA
Prof. Madya Dr. Rozainee Khairuddin Human Development UKM
Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar Guidance and Counselling UPM
Dr. Haniza Yon Psychometrics Technology PPM
Dr. Noor Aishah Rosli Kesihatan Mental UM
Prof Madya Dr. Fatimah Wati Halim Human Development UKM
Dr. Md Azman Shahdan Psychological Testing UPSI
Pn. Jamaliah Jaafar Statistik STAT
En. Ismail Johari Othman Kepimpinan/ Latihan RSOG
En. Roshaimi Mat Rosely Kesejahteraan Pekerja PERKSESO