Google Map location

Hubungi kami

Unit Indeks Kesejahteraan Psikologi
Bahagian Pengurusan Psikologi
Jabatan Perkhidmatan Awam
Blok C3, Aras 3 Kompleks C
62510 W.P. Putrajaya

Phone: 03 8000 8000
Email: dasar.bpps@jpa.gov.my