INDEKS KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI MALAYSIA 2019

Tuan/Puan,

Kaji selidik ini bertujuan mengukur kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam. Sehubungan itu, pihak kami memohon kerjasama dan jasa baik pihak tuan/puan untuk melengkapkan maklumat dalam Borang Soal Selidik ini. Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat menjawab semua maklumat secara JUJUR dan IKHLAS. Maklumat yang pihak tuan/puan berikan adalah SULIT dan hanya untuk kegunaan penyelidikan sahaja.

Kerjasama pihak tuan/puan dalam menjawab soal selidik ini amat dihargai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.

Sekian.